Det bakstreverske bakvendtlandet

Bernt Høie mener seg forankret i frihet og liberalisme, men fører politikk som er ensrettet og intolerant.

Bernt Høie mener seg forankret i frihet og liberalisme, men fører politikk som er ensrettet og intolerant.

Mens FN gjennom WHO oppfordrer Norge til å integrere homeopati i det ordinære helsevesen, går begge de to store partiene inn for å forby homeopati.

Det vil si, de vil ikke forby det direkte. De vil bare forhindre oss i å bruke det.

  • Arbeiderpartiet i posisjon, fremmet forslag om å forby privat import av medisiner. Høyre fullfører forbudet.
  • Arbeiderpartiet i posisjon fremmet forslag om godkjenning av alle medisiner i Norge, og hver homeopatiske medisin koster 4000 kroner å få registrert. Høyre fullfører ordningen.

Importforbudet

Vi ønsker alle å forhindre at  farlig, illegal medisin, som blir solgt ulovlig kommer i norske forbrukeres munn. For å forhindre det, bestemte A og H med støtte fra de fleste andre, at all medisin skulle forbys. Også den som er solgt av godkjente apoteker. Og sammen med medisin feiet de like godt kosttilskudd, vitaminer og homeopatisk medisin. Enda det kun er de vanlige kjemiske medisinene som har vist seg farlige.

De retter baker for smed. De forbyr homeopatisk medisin uten at det har forekommet et eneste tilfelle av farlig kopi.

Det verste som har skjedd med kosttilskudd og homeopati er at det fra land utenfor EU er solgt varer uten virkestoff. De er ikke farlige, bare bortkastet. Men for kjemisk medisiner har det vært flere tilfeller av farlige erstatninger.

Legemiddelindustrien, som selv har vært pådriver av forbudet, står igjen som den store vinneren. I ettertid er det kommet lempninger på forbudet mot kosttilskudd, men ikke forbudet mot privat import av homeopati. Man kan undres på hvorfor legemiddelindustrien ikke vil at du skal bruke homeopati.

Godkjenningsordningen

I EU er det et gjennomgående regelverk at dersom et produkt er godkjent i et land, så er det godkjent i alle. Det er et grunnleggende og helt vesentlig element for å sikre fri flyt av varer og tjenester, som er selve ideen med EU.

A og H med støtte av de fleste andre har unntatt legemidler fra ordningen. De har bestemt at alle legemidler må ha en særskilt godkjenning i Norge. Enda både A og H er grunnleggende for EU-samarbeidet.

Å få et legemiddel godkjent koster 4000 kroner. For kjemiske legemidler er dette småpenger. De selger medisiner for 18 milliarder kroner på grossistleddet i Norge. De har, sammenlignet med homeopati, veldig få medisiner, rundt 1/25. For dem er 4000 kroner en dråpe i havet.

Det selges homøopatisk medisin for under 9 millioner kroner i året. Når 4000 kroner skal ganges opp med 25 ganger så mange medisiner og den samlede omsetningen skal dekke kostnaden, blir forskjellen enorm.

Godkjenningen pr salg av medisin er 50.000 ganger så stor for homeopati som for kjemiske medisiner. Legemiddelindustrien, som selv har vært pådriver av forbudet, står igjen som den store vinneren.

Høring

Når forslaget ble behandlet i Stortinget, ble forslaget sendt ut på høring. Høringsinstansen var legemiddelindustrien. Norske Homeopaters landsforbund ble ikke tatt med på høring.

 

 

 

Del så dine venner får se dette
  • Twitter
  • Facebook
  • email

About Solveig

Solveig Aursnes er registrert homeopat MNHL og leder av Norske Homeopaters Landsforbund. Hun er ettertraktet både som homeopat, foredragsholder og kursholder.
This entry was posted in Homeopatisk medisin and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>