Erfaringer med homeopati og Norsk Lov

Selv om Drøbak Homeopatis pasienter kan opplyse om at deres plager med hudutslett, eksem, psyke, og mye mer er blitt borte med homeopati er det ikke lov for en homeopat å opplyse om dette iht. Forskrift til lov om alternativ behandling med kommentar. Mon tro hva myndighetene frykter?

I skolemedisin kan man fritt markedsføre sin medisin og behandling. Mange av medisinene betinger livsvarig bruk og det omsettes for milliarder av kroner hvert år. Kan forbudet om å opplyse om positive erfaringer med homeopati ha sammenheng med dette?

Homeopat er en ubeskyttet tittel. Hvem som helst kan kalle seg Homeopat, og mange gjør det etter et weekend kurs. Lov om alternativ behandling stiller krav il homeopaters som skal registreres. Disse må være medlem av NHL og dermed ha 3,5 års utdannelse pluss grunnfag i medisin. Alikevel får de ikke lov å fortelle om pasienter som har erfarer at deres lidelser blir borte med homeopati.

Del så dine venner får se dette
  • Twitter
  • Facebook
  • email