>Fremtidens helsetjeneste: trygghet for alle – høring

>Uttalelse til høring:

Vi har to høyskoler i Norge som ikke mottar støtte. De kvalifiserer til utdannelse på Bachelor Nivå og er nær ved å etablere Master Studie. Skolene har gitt besparelser på millioner, om ikke milliarder av kroner i de offentlige helsebudsjettene. Med stor sannsynlighet vil de måtte legge ned på grunn av manglende aksept.
Homeopati utgjør en trussel mot legemiddelindustrien og motarbeides systematisk. Vil vi ikke være bedre tjent med et alternativ, om ikke annet så for et korrektiv? Vi må huske at akupunktur, kiropraktor og fysioterapi alle har blitt betraktet som “useriøs og udokumentert behandling”. I dag utgjør de et betydelig og viktig del av behandlingstilbudet. Uten disse tilbudene ville kostnadene været vesentlig høyere, færre hadde blitt friske og forbruket av legemidler ville vært høyere. I dag møter homeopati samme argumentasjon som har blitt brukt mot disse tidligere.
Myter og virkelighet om homeopati
Det er knyttet mange myter til “vann med hukommelse” og annet ifm. homeopati. Av motstandere trekkes dette frem som bevis på at homeopati ikke kan virke. Homeopati utvinnes av en lang rekke naturlig forekommende stoffer. I motsetning til kjemisk medisin søker homeopati ikke å lindre feilen kroppen er påført, men å hjelpe kroppen med å fjerne årsaken til feilen.
Høyt kolesterol vil f.eks. kjemisk medisin utbedre ved å tilføre preparater som senker kolesterolet som diverse statiner. Homeopati vil lete etter årsaken til at kroppen produserer for mye kolesterol og rette dette forholdet. Preparatet som gis vil derfor kunne variere sterkt fra pasient til pasient.
I en rekke land som bl.a. Tyskland, England og USA er homeopati en selvfølgelig og vesentlig del av helsetilbudet. Kanskje er det en sterkt medvirkende årsak til at disse landene produserer omtrent like mye helse som oss for mye lavere sum?
Forslag til tiltak: Gi homeopati anerkjennelse som en del av norske helsevesen.

Utfordringer knyttet til forskning og dokumentasjon
Homeopater har ikke lov å si at de kan hjelpe eller at preparatene hjelper uten å fremlegge dokumentasjon. Dersom effekten av behandling eller preparater har dokumenterbar virkning har ikke norske homeopater lov å foreskrive eller selge preparatene. Catch 24. Uten at homeopater gis lov til å selge preparater med dokumentert virkning vil de ikke kunne dokumentere sin virksomhet.
Forslag til tiltak: Endre lovverket slik at homeopater kan fortsette å foreskrive produkter som har hatt dokumentert virkning.
Utfordring til å skille kvalitet fra kvakksalveri
Homeopat er en ubeskyttet tittel. En seriøs Homeopat har minst medisinsk grunnfag og 2,5 års heltids studium innen homeopati i tillegg til medisin. Foreningen Norske Homeopaters Landsforbund er eneste organ som borger for minimumskunnskap hos behandleren. Foreningen driver sitt virke helt uten støtte fra staten. En sterk forening vil kunne gjøre det tydelig for utenforstående hva som kreves for å være medlem og hvilken økt sikkerhet pasienten har ved å benytte kvalifiserte behandlere. Dette vil gjøre det vanskeligere å drive praksis etter “et weekendkurs”.
Forslag til tiltak: La foreningens budskap være med i offentlige dokumenter og informasjon til leger og pasienter. Gå i dialog med foreningen om en mindre støtte, gjerne øremerket til å fremme budskapet om å stille kvalitetskrav til behandleren.

Skole og utdannelse
Det er to skoler i Norge som tilbyr utdannelse på høyt nivå; Skandinavisk Institutt for klassisk Homeopati og Norsk Akademi for Naturmedisin. Begge krever medisinsk grunnfag for å ta opp studenter og studiene tilsvarer ca 2,5 års fulltids studium. Ingen av skolene mottar støtte.
De to skolene tilbyr utdanning i litt forskjellig retning innenfor homeopati. For miljøet er det en fantastisk styrke å kunne ha disse konkurrerende fagmiljøene. Skolene har en særdeles svak økonomi og ville ikke være levedyktig uten billige, idealistiske forelesere. Å styrke begge skolene ville kunne utvikle skolene til fullverdige Bachelor utdannelser og på sikt også Master utdannelse.
I dag tilbys Masterutdannelse kun utenfor Norge. I Norge er det, meg bekjent, ca 6 Mastergraderte homeopater. De er alle utdannet ved universitetene i England. Denne kompetansen bør kunne utnyttes både til utdannelse og forskning innenfor Homeopati.
Forslag til tiltak: Gå i dialog med de to skolemiljøene og etabler støtteordning slik at de er i stand til å tilby Bachelor utdannelse. Godkjenn skolene for elevstøtte gjennom Statens Lånekasse. Ta skolene med på lister over godkjente høyskoler i Norge.

Del så dine venner får se dette
  • Twitter
  • Facebook
  • email

About Solveig

Solveig Aursnes er registrert homeopat MNHL og leder av Norske Homeopaters Landsforbund. Hun er ettertraktet både som homeopat, foredragsholder og kursholder.
This entry was posted in Ukategorisert. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>