>Hvordan kan legemiddelverket være så sikre?

>Seniorrådgiver Ingebjørg Buajordet ved Legemiddelverket har i dag uttalt seg i en artikkel i Aftenposten hvor hun med sikkerhet kan fastslå at vaksiner aldri er farlige. Det mest skremmende med uttalelsen er hennes, og helsevesenets generelt, er deres absolutte sikkerhet i saker vi vet veldig lite om. En smule ydmykhet ville gjort seg.

I Sverige er 4 mennesker ifølge Aftenposten registrert døde som følge av svineinfluensa vaksinen. I Norge er 1 menneske registrert død – dog ikke i folkehelsens register. I Norge registreres vanligvis ikke skader som oppstår mer enn 48 timer etter vaksinen som følgeskader av en vaksine. Fordi at bivirkninger mer enn 48 timer etter stikket er pr. definisjon ikke vaksinens skyld! I dette norske tilfellet hevder folkehelsen iflg. nyhetene på P4 at årsaken ikke er vaksinen, men mange underliggende sykdommer. Er det ikke nettopp disse som har blitt oppfordret til å vaksinere seg først? Og ligger det ikke en implisitt innrømmelse av vaksinens utløsende virkning? Men registreres skal det ikke, og da er alt glemt om 14 dager.

Misforstå meg ikke. Jeg vil ikke oppfordre noen til verken å ta eller ikke ta vaksine. Det må hver enkelt vurdere selv. At vaksiner generelt har vært til stor glede for befolkningen er også hevet over tvil. Men jeg er ikke overbevist om at vi skal forsøke å vaksinere oss bort fra en hver sykdom som er en del av vårt normale liv og som er sykdommer vi ikke er i nærheten av å utrydde. Se ”slik virker influensa” annet sted på denne bloggen. Men en liten antydning til usikkerhet og opplysning om at lite innen medisin er absolutt sikkert, ville gjort seg i helsevesenets holdninger

Del så dine venner får se dette
  • Twitter
  • Facebook
  • email

About Solveig

Solveig Aursnes er registrert homeopat MNHL og leder av Norske Homeopaters Landsforbund. Hun er ettertraktet både som homeopat, foredragsholder og kursholder.
This entry was posted in Ukategorisert. Bookmark the permalink.

One Response to >Hvordan kan legemiddelverket være så sikre?

  1. Børre says:

    >Merklig. I VG den 11.11 er det registrert 25 alvorlige tilfeller av bivirkninger og det ventes vesentlig flere på fredag. Alikevel er legemiddelverket helt bombesikre på at vaksiner aldri er farlige. Kanskje er det denne absolutte sikkerheten på områder de ikke har helt oversikt over som gjør at vi ikke helt tror de snakker sant?

    Link til VG: http://www.vg.no/helse/svineinfluensa/artikkel.php?artid=592241

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>