Hvorfor MNHL er så viktig

MNHL står for “Medlem av Norske Homeopaters Landsforbund” og kan altså benyttes av homeopater som er medlem av forbundet.

For å bli medlem må man være kvalifisert. Det vil si ha gjennomført en av landets to skoler, Norsk Akademi for Naturmedisin – (NAN) eller Skandinavisk Institutt for Klassisk Homeopati – (SIKH). Utdannelsen tar 5 år på NAN som har integrert medisin grunnfag i sin undervisning og 4,5 år på SIKH der man tar Medisin Grunnfag først (1 år på fulltid ved en godkjent medisinsk høyskole) og så 3,5 år med klassisk homeopati.

Imidlertid er ikke homeopat en beskyttet tittel. Hvem som helst kan i prinsippet kalle seg homeopat. Og en del personer med et “weekendkurs eller to” kaller seg homeopat og foretar behandlinger. Disse får imidlertid ikke medlemskap i Norske Homeopaters Landsforbund og kan derved ikke benytte tillegget MNHL sammen med sitt navn.

Medlem av Norske Homeoapters Landsforbund

Når du velger en homeopat MNHL så vet du at du velger en homeopat med solid utdannelse.

MNHL Juksemakere

De er ikke mange, men de finnes nok. Homeopater som ikke er medlem av foreningen, men som allikevel benytter tillegget MNHL sammen med sitt navn. Dersom du vil være helt siker, kan du alltid slå opp i Statens frivillige register for alternative behandlere. Registerordningen skal bidra til å ivareta pasientsikkerhet og forbrukerrettigheter for den som oppsøker en registrert alternativ behandler. For å bli registrert må man være medlem av bransjeorganisasjonen.

At man ikke er registrert betyr altså ikke at man ikke er medlem av MNHL, men dersom man er registrert i registeret, så kan du være sikker på at homeoapten benytter sin MNHL med rette.

MNNH – Det er helt forskjellig fra MNHL

MNNH står for “Medlem av Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon“. Man trenger ikke å han fullført ovennevte utdannelse for å blir medlem av  Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon. Men man kan bli registrert homeopat også som medlem av denne organisasjonen.

Del så dine venner får se dette
  • Twitter
  • Facebook
  • email