Prisliste

Priser vil variere, avhengig av konsultasjonens omfang. Vanligvis må det påregnes en mer omfattende konsultasjon med dobbeltime ved første gangs besøk.

  • Konsultasjon oppfølging inntil 45 minutter kr. 500,-
  • Konsultasjon oppfølging barn inntil 45 minutter kr. 400,
  • Konsultasjon første gang kr. 900,-
  • Konsultasjon barn første gang kr. 700,-

Barn til og med 12 år.

Prislisten er oppdatert pr. 7.1.2014

 

Del så dine venner får se dette
  • Twitter
  • Facebook
  • email