Legemiddelindustrien har ikke insitament til å gjøre deg frisk

LMI føler seg truet av alternativ medisin og trekker moralkortetForskning advarer mot høyt forbruk av smertepiller – Aftenposten.

Problemet er at ingen innen det ordinære helsevesen har insitament til å gjøre deg frisk. Alle tjener penger på at du er syk. Det beste for legemiddelprodusenten er at du blir gående på livslang behandling med medisiner som holder sykdommen i sjakk.

Strengt tatt gjelder den samme logikken for oss homeopater. Økonomisk sett ville det  beste være stadig gjentatt behandling for å holde sykdommen stangen. Men homeopatisk medisin er ikke utviklet med en økonomisk tankegang. Den er utviklet ut fra et idealistisk perspektiv. Den er utviklet for å helbrede.

Mens vanlig kjemisk medisin ofte lages for å fjerne symptomene på at noe er galt, så er homeopatisk medisin laget for å fjerne årsaken til sykdommen. Når kun symptomene, slik som f.eks. smerte blir fjernet, sier det seg selv at du må fortsette lindringsbehandlingen til kroppen har leget sykdommen selv. Det tjener legemiddelindustrien godt på. Kanskje er det derfor de er livredde for at homeopati skal bli mer utbredt?

Del så dine venner får se dette
  • Twitter
  • Facebook
  • email
This entry was posted in Homeopatisk medisin, Legemiddelverket and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>