Det bakstreverske bakvendtlandet

Bernt Høie mener seg forankret i frihet og liberalisme, men fører politikk som er ensrettet og intolerant.

Bernt Høie mener seg forankret i frihet og liberalisme, men fører politikk som er ensrettet og intolerant.

Mens FN gjennom WHO oppfordrer Norge til å integrere homeopati i det ordinære helsevesen, går begge de to store partiene inn for å forby homeopati.

Det vil si, de vil ikke forby det direkte. De vil bare forhindre oss i å bruke det.

  • Arbeiderpartiet i posisjon, fremmet forslag om å forby privat import av medisiner. Høyre fullfører forbudet.
  • Arbeiderpartiet i posisjon fremmet forslag om godkjenning av alle medisiner i Norge, og hver homeopatiske medisin koster 4000 kroner å få registrert. Høyre fullfører ordningen.

Importforbudet

Vi ønsker alle å forhindre at  farlig, illegal medisin, som blir solgt ulovlig kommer i norske forbrukeres munn. For å forhindre det, bestemte A og H med støtte fra de fleste andre, at all medisin skulle forbys. Også den som er solgt av godkjente apoteker. Og sammen med medisin feiet de like godt kosttilskudd, vitaminer og homeopatisk medisin. Enda det kun er de vanlige kjemiske medisinene som har vist seg farlige.

De retter baker for smed. De forbyr homeopatisk medisin uten at det har forekommet et eneste tilfelle av farlig kopi.

Det verste som har skjedd med kosttilskudd og homeopati er at det fra land utenfor EU er solgt varer uten virkestoff. De er ikke farlige, bare bortkastet. Men for kjemisk medisiner har det vært flere tilfeller av farlige erstatninger.

Legemiddelindustrien, som selv har vært pådriver av forbudet, står igjen som den store vinneren. I ettertid er det kommet lempninger på forbudet mot kosttilskudd, men ikke forbudet mot privat import av homeopati. Man kan undres på hvorfor legemiddelindustrien ikke vil at du skal bruke homeopati.

Godkjenningsordningen

I EU er det et gjennomgående regelverk at dersom et produkt er godkjent i et land, så er det godkjent i alle. Det er et grunnleggende og helt vesentlig element for å sikre fri flyt av varer og tjenester, som er selve ideen med EU.

A og H med støtte av de fleste andre har unntatt legemidler fra ordningen. De har bestemt at alle legemidler må ha en særskilt godkjenning i Norge. Enda både A og H er grunnleggende for EU-samarbeidet.

Å få et legemiddel godkjent koster 4000 kroner. For kjemiske legemidler er dette småpenger. De selger medisiner for 18 milliarder kroner på grossistleddet i Norge. De har, sammenlignet med homeopati, veldig få medisiner, rundt 1/25. For dem er 4000 kroner en dråpe i havet.

Det selges homøopatisk medisin for under 9 millioner kroner i året. Når 4000 kroner skal ganges opp med 25 ganger så mange medisiner og den samlede omsetningen skal dekke kostnaden, blir forskjellen enorm.

Godkjenningen pr salg av medisin er 50.000 ganger så stor for homeopati som for kjemiske medisiner. Legemiddelindustrien, som selv har vært pådriver av forbudet, står igjen som den store vinneren.

Høring

Når forslaget ble behandlet i Stortinget, ble forslaget sendt ut på høring. Høringsinstansen var legemiddelindustrien. Norske Homeopaters landsforbund ble ikke tatt med på høring.

 

 

 

Posted in Homeopatisk medisin | Tagged , | Leave a comment

Øreverk

Idag har jeg hatt en ny klinisk erfaring. Jeg har hatt vondt i øret – det venstre for å være helt korrekt. Så vidt jeg husker, har jeg aldri hatt øreverk før og jeg trenger ikke å få det igjen, for dette var vondt! Jeg har hatt vondt i halsen noen dager, men dette begynte å gi seg og jeg var ute på tur med mann og hund da det begynte å murre i øret. Tenkte ikke noe over det, men i løpet av turen eskalerte smertene, så da vi kom hjem hadde jeg så vondt at jeg ikke visste hvor jeg skulle gjøre av meg. Tok med meg PC i sengen og laget en analyse på de få symptomene jeg hadde. To homeopatiske medisiner pekte seg ut og jeg tok uten å tenke noe mer på det, den første. Etter en time var det fortsatt ingen virkning. Feberen hadde steget og smertene var blitt enda verre. Jeg var helt klar til å dra til en legevakt for å stikke hull på trommehinnen, men jeg klarte å besinne meg og bestemme meg for å prøve homeopatimedisin nummer 2. Etter andre dose kjente jeg at trykket mot trommehinnen begynte å slippe taket. Den følelsen når trykket letter er helt utrolig deilig. Nå 5 timer etter at jeg startet behandlingen er trykket borte fra øret. Jeg har fortsatt feber, men den går sakte nedover. I morgen er jeg klar for jobb igjen :) Jeg fikk min øreverk bort på 5 timer. Heldige meg. Det første jeg tenkte på da hodet mitt begynte å fungere igjen, er alle de stakkars “øreungene” som som har mange rundet med vondt i øret i løpet av året. Jeg har en del av dem inne på min klinikk. Nå VET jeg hvor vondt de har det – skulle ønske at alle de andre også kom til en homeopat.

Posted in Ukategorisert | Leave a comment

Kan vi stole på oppdrettslaks og Aftenposten?

Startet laksekamp på hytta – Aftenposten.

Alternative behandlere får ofte beskyldninger om å være useriøse, ikke minst fra legehold. Lege Anne-Lise Bjørke Monsen har etter lengre tids kamp mot et lokalt lakseoppdrett utenfor hennes fritidseiendom startet kamp mot hele oppdrettsnæringen.

Jeg har ingen kompetanse til å uttale meg om skadevirkninger som følge av gift i oppdrettslaks. Umiddelbart er det vel heller ikke så vanskelig å henge seg på frykten for at de medisiner som pumpes inn i oppdrettsanleggene er uheldig for oss som spiser fisken. Men om det finnes seriøs, vitenskapelig dokumentasjon for at vi får i oss for mye av disse stoffene vet jeg ikke. Dessverre preges mye av forskingen rundt tema av andre interesser. Laksenæringen er en mektig næring. Staten har selv store, direkte eierinteresser i næringen. Det er med andre ord store pengeinteresser ute og går, og da som så ofte ellers, forskes det ikke for å finne sannheten, men for å finne de svarene man ønsker.

Anne-Lise Bjørke Monsen har startet kampen for å se på næringen med andre øyne. I seg selv en prisverdig kamp. Hvis det er et rent hevnemotiv i kampen mot oppdrettsfarmen, er det lite edelt. Men dersom det er båret frem av en sunn, seriøs skepsis til næringen og hva den gir oss av giftstoffer støtter vi henne fullt ut. Det blir en Davids kamp mot Goliat. En kamp jeg kjenner oss igjen i som homeopat.

En litt underlig tilfeldighet er det dog at Aftenposten har en serie saker om dette, med bilde av fruen hente fra et Facebook bilde hun ikke lenger har. Det umiddelbart kan det se ut som om Aftenposten igjen løper de pengesterkes ærend og lar seg fritt bruke av de største annonsørenes PR-konsulenter. Som homeopat har jeg sett Aftenposten gjøre dette mange ganger før.

Drobak homeopati, homeopat for Ås, Vestby, Nesodden er opptatt av sundt kosthold

 

Posted in Ukategorisert | Leave a comment

Vi behandler normal adferd med ADHD medisin

ADHD Homeopati behandler ADHD med homeopati i Follo(Dagbladet): Hele 11 prosent av amerikanske skolebarn mellom 4 og 17 år har fått diagnosen ADHD. Blant de eldste guttene, fra 14 til 17 år hadde hele én av fem diagnosen, ifølge tall fra det statlige «Centers for Disease Control and Prevention».

Tendensen er lik her i landet. 5% av barn i Norge bli behandlet med ADHD medisin på grunn av sin adferd. Det vil si 2-3 stykker i hver skoleklasse. De aller fleste gutter.
ADHD har mange ansikt. Ofte er det oppførsel med konsentrasjonsproblemer, uro, plutselig sinne og overdrevent sinne. Av de som blir behandlet er det helt sikkert en del som har en mindre feil i hjernefunksjonen og trenger medisin. Men jeg tør påstå at de aller fleste ikke har det!

Normal adferd

Mye av det som blir behandlet er helt “normal” adferd. På grunn av kjedelig undervisning på skolen kjeder de seg så mye at de finner på ablegøyer.

Veldig mange barn har en utforsker trang. De vil ut skogen og opp i trærne for å finne ut hva verden har å by på og hvor deres egne grenser går. De vil gjøre fysiske eksperimenter, plukke fra hverandre fluer og finne ut hva som skjer – og hvorfor – når man blander bakepulver med vann. Dette gjelder begge kjønn, men kanskje mest hos gutter. I stedet blir de bedt om å sitte stille i timevis hver dag. De skal skrive fine fortellinger uten for mye gørr og spenning. De skal pugge meningsløse gloser og alle byene i Belgia. For de barn som lett underkaster seg autoriteter er dette sikkert bra. De andre synes dette er grusomt kjedelig og gir utrykk for det. De har en begrenset måte å utrykke seg på og dermed blir det ablegøyer. Da føler de i hvert fall at de blir sett. Negativ strokes er som kjent bedre enn ingen strokes.

Resultatet er gjentatte klager fra lærer og til slutt en henvendelse til PP-tjenesten om å utrede barnet for ADHD. Og med et utredningssenter som mener at det er bedre å medisinere noen for mange enn noen for få, blir normal adferd dopet ned for å tilpasse seg undervisningsopplegget.

I denne gruppen finner vi også svært mange meget kreative personer. Mennesker som må få uttrykk for sin kreative energi, noe skolen dessverre er svært dårlig på. Noen kjente storheter som John Lennon, Albert Einstein og Thor Heyerdal ville med stor sannsynlighet blitt dopet ned i Norge i dag.

Underliggende problem

En annen gruppe som gir sine følelser samme uttrykk er barn med underliggende problem. Det kan være sosiale kriser som skilsmisse, krangling mellom foreldre, død eller alvorlig sykdom i nærmeste krets. Allergiske eller intolerante reaksjoner kan være en annen årsak.

Det er ikke lett selv for voksne å få øye på slike ting i sitt eget liv. For et barn nesten umulig. Et barn vil nødig skuffe noen og forteller at de har full forståelse for foreldrenes skilsmisse. I virkeligheten kan det ligge både skyldfølelse og følelse av urettferdighet eller psykiske problemer å ulme. Både fysiske og psykiske plager kan lett gi seg utslag i konsentrasjonsvansker, urolig adferd eller utagerende sinne. Og etter noen meldinger hjem fra skolen er veien til PP-tjenesten og utredning for ADHD kort.

Medisinen stopper adferden, men den kurerer ikke problemet.

Medisinering er noen ganger nødvendig. Men det bør være siste utvei. Behandling av andre instanser som psykolog og homeopat kan ofte fjerne problemet uten bivirkninger og eliminere behovet for ADHD medisin. Ikke minst har mange som tenker annerledes om sitt barn benyttet homeopati mot ADHD lignende symptomer.

Og ikke minst må vi akseptere at barn er forskjellig, at gutter er forskjellig fra jenter og at det å sitte timevis helt i ro ikke er en grei ordning for alle.

Posted in ADHD, Ukategorisert | Tagged | Leave a comment

Legemiddelindustrien har ikke insitament til å gjøre deg frisk

LMI føler seg truet av alternativ medisin og trekker moralkortetForskning advarer mot høyt forbruk av smertepiller – Aftenposten.

Problemet er at ingen innen det ordinære helsevesen har insitament til å gjøre deg frisk. Alle tjener penger på at du er syk. Det beste for legemiddelprodusenten er at du blir gående på livslang behandling med medisiner som holder sykdommen i sjakk.

Strengt tatt gjelder den samme logikken for oss homeopater. Økonomisk sett ville det  beste være stadig gjentatt behandling for å holde sykdommen stangen. Men homeopatisk medisin er ikke utviklet med en økonomisk tankegang. Den er utviklet ut fra et idealistisk perspektiv. Den er utviklet for å helbrede.

Mens vanlig kjemisk medisin ofte lages for å fjerne symptomene på at noe er galt, så er homeopatisk medisin laget for å fjerne årsaken til sykdommen. Når kun symptomene, slik som f.eks. smerte blir fjernet, sier det seg selv at du må fortsette lindringsbehandlingen til kroppen har leget sykdommen selv. Det tjener legemiddelindustrien godt på. Kanskje er det derfor de er livredde for at homeopati skal bli mer utbredt?

Posted in Homeopatisk medisin, Legemiddelverket | Tagged , , | Leave a comment