>Ny innsikt om alternativ behandling

>Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) hadde gleden av å arrangere verdens største forskerkonferanse på feltet. Omlag 35 land var representert, og de fleste deltakerne kom fra andre land enn Norge.

Hva kommer så ut av en slik konferanse?
Det å samle slik kompetanse og ny viten, betyr mye for både utviklingen av forskningsfeltet, for utøvelsen av alternativ behandling og for deg som forbruker av helserelaterte tjenester.
Når halvparten av befolkningen benytter alternativ behandling blir kunnskap om den, og dokumentasjon av dens effekter, bivirkninger og sikkerhet stadig viktigere. For et par uker siden la også Statistisk Sentralbyrå fram tall som viser at nordmenns bruk av alternativ behandling er økende. Dette understreker viktigheten av en videre satsing på forskning og formidling av kunnskap innen dette feltet, både for myndigheter, utøvere og forbrukere.

Bredt perspektiv
Tromsø-konferansen hadde et bredt perspektiv på helse og behandling av sykdom. Blant de temaer som gikk ”utenpå” det rene forsknings- og helsefaglige, vil vi trekke fram miljø/ bærekraft og samfunnsøkonomi:

Åke Wennmalm, professor i klinisk fysiologi og seniorrådgiver i miljøspørsmål for Stockholms läns landsting, belyste et spennende perspektiv på medisin og sykebehandling ved å snakke om bærekraftighet:
Hvordan påvirker vår tids medisinbruk og behandlingsvalg miljøet nå og i fremtiden? Hvilke konsekvenser har vår bruk av farmasøytiske produkter på miljøet? Hvordan påvirker produktavfall fra helsevesenet drikkevannet, matvareproduksjonen og fiskene i havet? Wennmalm hevdet at dersom utviklingen av helsevesenet fortsetter, så vil 100 prosent av all sykebehandling være medikamentell om noen år, med de miljømessige konsekvenser det får.

”America’s Doctor” Andrew Weil la i sitt foredrag vekt på bærekraftighet og helhetlig omsorg. Weil er kjent fra TIME Magazine, Oprah Winfrey Show og Larry King Live. Denne statusen har han oppnådd på grunn av sitt arbeid for å promotere det han kaller for en integrativ tilnærming til helse, overfor helsevesenet.
Weil mener at vi må åpne for en ny tilnærming i behandlingen av mennesker, både ut fra et medmenneskelig og et samfunnsøkonomisk perspektiv. Ifølge ham, er problemet at man bruker store pengesummer på å hjelpe folk som allerede er blitt syke, i stedet for å forebygge sykdom. Helsevesenet er blitt en belastende utgiftspost for myndigheter i den vestlige verden, samtidig som vi får stadig flere kronisk syke. Bærekraftighet i helsevesenet vil sannsynligvis få økende aktualitet i tiden fremover. Weils ide om et helsevesen hvor skolemedisinen og alternative terapiformer fungerer sammen om både forebygging og helbredelse av sykdom, berører på mange vis Samhandlingsreformen og hvordan regjeringen i økende grad ser på helse.

Kunnskap endrer holdninger

Hva ellers kommer ut av konferansen i Tromsø? Det viktigste er nok at kunnskapsgrunnlaget på det omstridte feltet alternativ behandling øker. Dette gjør at beslutningsgrunnlag og holdninger endres, ved at man får tilgang på stadig mer forskningsbasert informasjon. Upartisk, kunnskapsbasert kvalitetsinformasjon man kan stole på er noe av det man har mest bruk for i jungelen av helsestoff på internett.

Lurer du på hva NAFKAM er? Gå inn på www.nafkam.no

Del så dine venner får se dette
  • Twitter
  • Facebook
  • email

About Solveig

Solveig Aursnes er registrert homeopat MNHL og leder av Norske Homeopaters Landsforbund. Hun er ettertraktet både som homeopat, foredragsholder og kursholder.
This entry was posted in Ukategorisert. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>