>Svineinfluensa

>

Influensaviruset er et virus som stadig endrer seg gjennom mutering. Når vi blir smittet vil kroppen vår bekjempe angrepet og, enten vi blir syke eller ei, så vil vi opparbeide immunitet som gjør at vi ikke lenger vil bli syke av viruset.

Imidlertid vil viruset endret seg ganske ofte, ca 1 gang i året kommer det et mytt virus som angriper oss. Det er dog som regel så likt det forrige at vi ikke blir syke. Neste år kommer det et nytt virus som er litt endret fra det forrige osv. Etter noe tid, 6 til 10 år, er viruset endret så mye at vår immunitet ikke lenger virker og vi blir syke igjen.

Svineinfluensa er et slikt virus som er endret reaktivt mye i forhold til forrige influensavirus. Derfor vil mange kunne bli syke. Vi vet ikke med sikkerhet hvor kraftig sykdommen vil bli, men antakelig ikke så kraftig som de første meldingen fra Mexico tydet på.

Norske myndigheter har bestilt 9 millioner vaksiner. To til hver av oss. Slike vaksiner er selvsagt ikke fullgodt utprøvd før de tas i bruk og mange er skeptiske. Sist gang slik massevaksinasjon ble gjort i USA en gang på 70-tallet påstås det at flere døde av vaksinen enn av sykdommen. Er det et snev av sannhet i det så er jo det ganske skremmende.

Homeopater tilbyr også vaksine mot svineinfluensa. Som all annen homeopatmedisin virker den slik at den styrker kroppens egen evne til å motstå viruset og den er uten bivirkninger.

Hittil synes det som om yngre mennesker er mer utsatt for svineinfluensa enn voksen over 40-50 år. For meg tyder det på at godt voksne mennesker har vært utsatt for en virus som er svært lik Svineinfluensaen slik at de har opparbeidet immunitet. Har kroppen greid å nedkjempe et angrep en gang er den for alltid immun mot dette viruset og lignende varianter.

Vi vil verken anbefale eller fraråde kjemisk vaksinering. Det får hver enkelt vurdere selv. Vi vil imidlertid anbefale homeopatisk vaksinasjon slik at kroppens eget forsvar blir styrket.

Del så dine venner får se dette
  • Twitter
  • Facebook
  • email
This entry was posted in Ukategorisert. Bookmark the permalink.

One Response to >Svineinfluensa

  1. Anonymous says:

    >Uten bivirkninger.. uten virkning?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>